ชำระเงินโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาติดต่อแจ้งกลับพร้อมกับส่งหลักฐานการชำระเงินตามช่องทางร้านค้าได้ที่นี่